Kjøp, regulering og opparbeidelse frem til byggeklare tomter.

Breiablikk Investering AS utvikler eiendommer for boligformål på Nord-Jæren. Vår hovedvirksomhet er kjøp, regulering og opparbeidelse frem til byggeklare tomter. Vi kan også delta i utbyggingsprosjekter sammen med etablerte entreprenører og/eller boligbyggere.

Breiablikk Investering AS har kun lokale eiere, med solid, dokumentert gjennomføringsevne:

Martin Vold er virksomhetens daglige leder. Ta kontakt for et godt samarbeid!